DÂY CUROA OPTIBELT – V BELT

Để hiểu rõ về đặc tính và kích thước của các từng mác dây, và sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi tóm tắt lại tất cả các dòng dây curoa optibelt phổ biến như sau:

Dây curoa V-BELT của Optibelt

Dây curoa V-Belt của Optibelt có nhiều mã khác nhau với cấu tạo sợi lõi và bề mặt khác nhau: bao gồm Optibelt VB (V-belt Classic):

Truy cập website nhà sản xuất: https://www.optibelt.com/en/products/v-belts/
Optibelt RED POWER
Optibelt BLUE POWER
Optibelt SK
Optibelt X-POWER
Optibelt E-POWER
Optibelt SUPER TX
Optibelt VARIO
Optibelt DK

Kích thước dây curoa Optibelt VB (V-belt Classic)

Các dòng Optibelt VB cơ bản phố biến nhất trên thị trường là A B C D và các dòng đặc biệt hơn gồm có 6 -Y – 8 – Z – 20 – 25 – E
Dây curoa Optibelt VB S=C Plus bản Z M A b c E – Thang trơn Optiblet

Kích thước dây curoa Optibelt RED POWER SPZ SPA SPB SPC 3V 9N 5V 15N 8V 25N

KÍCH THƯỚC DÂY CUROA OPTIBLET RED POWER SPZ SPA SPB SPC 3V 9N 5V 15N 8V 25N

Kích thước dây curoa Optibelt BLUE POWER SPB SPC 8V 25N

KÍCH THƯỚC DÂY CUROA OPTIBLET BLUE POWER SPB SPC 8V 25N 3V 9N 5V 15N 8V 25N

Kích thước dây curoa Optibelt SK SPZ SPA SPB SPC 3V / 9N 5V / 15N 8V / 25N

KÍCH THƯỚC DÂY CUROA OPTIBLET SK SPZ SPA SPB SPC

Kích thước Optibelt SUPER X-POWER M=S XPZ – XPA – XPB – XPC – 3VX/9NX – 5VX/15NX

KÍCH THƯỚC OPTIBELT SUPER X-POWER M=S XPZ – XPA – XPB - XPC - 3VX/9NX - 5VX/15NX

Kích thước Optibelt SUPER E-POWER M=S XPZ – XPA – XPB – XPC – 3VX/9NX – 5VX/15NX

KÍCH THƯỚC OPTIBELT SUPER E-POWER M=S XPZ - XPA – XPB - XPC - 3VX/9NX - 5VX/15NX

Kích thước Optibelt SUPER TX M=S ZX/X10 – AX/X13 – BX/X17 – CX/X22

KÍCH THƯỚC OPTIBELT SUPER TX M=S ZX/X10 - AX/X13 - BX/X17 - CX/X22

Kích thước Optibelt VARIO POWER – Dây Biến Tốc

KÍCH THƯỚC DÂY CUROA OPTIBELT VARIO POWER

KÍCH THƯỚC OPTIBELT VARIO POWER W x H
VARIO POWER 13 x 5
VARIO POWER 17 x 5
VARIO POWER 21 x 6
VARIO POWER 22 x 8
VARIO POWER 26 x 8
VARIO POWER 28 x 8
VARIO POWER 30 x 10
VARIO POWER 47 x 13
VARIO POWER 52 x 16
VARIO POWER 55 x 16
VARIO POWER 65 x 20
VARIO POWER 70 x 18
VARIO POWER 32 x 10
VARIO POWER 37 x 10
VARIO POWER 41 x 13
VARIO POWER 47 x 13
VARIO POWER 52 x 16
VARIO POWER 55 x 16
VARIO POWER 65 x 20
VARIO POWER 70 x 18

OPTIBELT DK DOUBLE-SIDED  AA/HAA  BB/HBB  CC/HCC  DD/HDD  22 x 22  25 x 22

Optibelt DK AA BB CC DD

Đại lý Dây curoa OPTIBELT tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH
Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
LH: 0908 927 553